Relacja z zajęć w klasie innowacyjnej z rozszerzonym językiem angielskim w II semestrze roku 2011/12

autor: Robert Orłowski, data dodania: 27.08.2012

W dniu 10 lutego 2012 roku uczniowie klasy II c - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego wzięli udział w kolejnej już lekcji historii przeprowadzonej w języku angielskim. Tematem lekcji była kontrreformacja. W trakcie zajęć uczniowie pracowali z tekstami, zadaniami, rysunkami i opisami wykonanymi w języku angielskim. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez nauczycielkę historii, panią Justynę Gaweł oraz nauczyciela języka angielskiego, pana Roberta Orłowskiego.

W dniu 10 marca 2012 uczniowie klasy IIc i klasy Ib - klas innowacyjnych z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego czynnie włączyli się w organizację Dnia Otwartych Drzwi w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie. Uczniowie podzieleni na grupy przygotowali stanowiska związane z szeroko pojętą kulturą krajów angielskiego obszaru językowego. Odwiedzający w tym dniu gościnne progi naszej szkoły mogli przybliżyć sobie kulturę Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Irlandii (historia, geografia, nawyki kulinarne, quizy, konkursy, stroje, sport). Można było skosztować pop corn w typowo amerykańskim barze, wydrukować list gończy prosto z Dzikiego Zachodu z własnym zdjęciem, spróbować szczęścia w poszukiwaniu złota, zobaczyć występ na żywo amerykańskich cheerleader`ek lub poznać inne formy rozrywki uwielbiane przez mieszkańców USA. Opiekunami uczniów byli nauczyciele naszej szkoły: wychowawcy klas innowacyjnych I b i II c – pani Katarzyna Szurygajło i pani Wioleta Janecka oraz pan Robert Orłowski.

Dnia 13 marca 2012 roku uczniowie klasy IIc - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego wzięli udział w kolejnej już lekcji fizyki w języku angielskim. Tematem zajęć była budowa atomu. Zajęcia zostały przeprowadzone równocześnie przez nauczyciela fizyki, pana Roberta Piaseckiego, oraz nauczyciela języka angielskiego, pana Roberta Orłowskiego.

W dniu 28. marca 2012 roku uczniowie klas Ib i IIc – klas innowacyjnych z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego uczestniczyli w XV Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki zorganizowanym przez poznańskie uczelnie wyższe. Zajęcia odbyły się w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie, podzieleni na mniejsze grupy, mieli okazję wziąć udział w wielu interesujących warsztatach, prezentacjach, ćwiczeniach, jak na przykład zajęcia poświęcone współczesnym Węgrom, monologom Moliera, klasyce literatury angielskiej pokazanej na wiele sposobów – od książki po gry komputerowe, różnym przekładom baśni Braci Grimm, kwestiom językowym poświęconym piłce nożnej oraz zajęcia poświęcone zjawisku redukcji w mowie. Opiekunami wyjazdu byli: p. Wioletta Janecka, p. Magdalena Jankowska, p. Patrycja Bulińska-Dziuba, p. Robert Orłowski. Wizyta została zorganizowana w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W marcu 2012 roku uczniowie klasy Ib - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego zaprezentowali w trakcie zajęć indywidualny „speech” (przemówienie) na wybrany przez siebie wcześniej temat (zatwierdzony przez nauczyciela prowadzącego). Przemówienia zostały ocenione pod względem języka (słownictwo, gramatyka, struktura zdań), zawartości i argumentacji, organizacji (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie), fonetyki (wymowa, intonacja, biegłość) oraz ogólnego wrażenia.

Dnia 17 kwietnia 2012 roku uczniowie klasy Ib i klasy IIc - klas innowacyjnych z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w gościnnych murach Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Uczniowie wzięli udział w zajęciach z komunikacji oraz w wykładzie z wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia zostały przeprowadzone w języku angielskim przez wykładowców uczelni. Opiekunami wyjazdu byli: pani Agnieszka Bolek, pani Magdalena Jankowska, pani Patrycja Bulińska-Dziuba oraz pan Robert Orłowski. Wizyta została zorganizowana w ramach porozumienia o współpracy podpisanym pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie i Wyższą Szkołą Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.

W kwietniu 2012 roku uczniowie klasy IIc - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego zaprezentowali w trakcie zajęć indywidualny „speech” (przemówienie). Przemówienia zostały ocenione pod względem języka (słownictwo, gramatyka, struktura zdań), zawartości i argumentacji, organizacji (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie), fonetyki (wymowa, intonacja, biegłość) oraz ogólnego wrażenia.

W dniach 1 – 6 czerwca 2012 roku uczniowie klasy Ib i klasy IIc - klas innowacyjnych z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego uczestniczyli w warsztatach językowych, które odbyły się w Londynie. Wycieczka obejmowała nie tylko typowy program turystyczny (zwiedzanie Londynu, Cambridge, Brighton), ale była także doskonałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia swych umiejętności językowych w realnych sytuacjach – uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w rodzinach zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, a część programu (np. wizyta w Cambridge) odbywała się w języku angielskim. Podczas warsztatów uczniowie wykonywali także zadania przygotowane przez swoich opiekunów. Niewątpliwą atrakcją wyjazdu był także widok „na żywo” królowej brytyjskiej oraz innych członków rodziny królewskiej (wyjazd przypadł na obchody Diamentowego Jubileuszu panowania królowej). Opiekunami wyjazdu byli: pani Wioleta Janecka, pani Katarzyna Szurygajło, pani Agnieszka Bolek, pani Patrycja Bulińska – Dziuba oraz pan Robert Orłowski.

londyn2012

Zobacz galerię

W dniu 14 czerwca 2012 roku uczniowie klasy IIc - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego zaprezentowali przedstawienie pod hasłem "Dlaczego warto uczyć się języków obcych?" Przedstawienie było etapem finalnym projektu, nad którym uczniowie pracowali przez kilka miesięcy. Podczas swej pracy uczniowie skupili się na języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, japońskim, hiszpańskim oraz włoskim. Projekt obejmował elementy śpiewu, muzyki, tańca, literatury. Opiekunem projektu była wychowawczyni klasy, pani Wioleta Janecka.

W maju i czerwcu uczniowie klasy Ib - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego realizowali autorski projekt edukacyjny "The Court Session". Celem projektu jest wdrożenie podstaw słownictwa związanego z szeroko rozumianym prawem oraz zapoznanie uczniów ze specyfiką wymiaru sprawiedliwości krajów angielskiego obszaru językowego na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Finałem projektu jest przedstawienie teatralne oparte na motywie rozprawy sądowej, które zostanie zaprezentowane rodzicom uczniów we wrześniu 2012 roku. Opiekunami projektu są wychowawca klasy, pani Katarzyna Szurygajło oraz nauczyciel języka angielskiego - pan Robert Orłowski.