Sprawozdanie z zajęć w klasie z innowacją z zakresu języka polskiego (klasa dziennikarsko-kulturoznawcza) w II semestrze 2011/2012

autor: Izabela Makałowska, data dodania: 18.09.2012

Uczniowie klasy dziennikarsko-kulturoznawczej w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyli w zajęciach innowacyjnych z zakresu języka polskiego, w ramach których poszerzali wiedzę z obszaru mediów i kultury. Zajęciom innowacyjnym w wymiarze 2 dodatkowych godzin języka polskiego towarzyszyły wyjazdy edukacyjne, warsztaty i spotkania z ludźmi ze świata mediów i kultury. Młodzież przez cały rok uczestniczyła też w licznych projektach grupowych i klasowych oraz prowadziła kroniki dziennikarskie, w których odnotowywała najważniejsze ich zdaniem wydarzenia z Polski, świata i życia szkoły. Ponadto uczniowie podczas zajęć innowacyjnych za swoją aktywność otrzymywali dziennikarskie gwiazdki, które pozwoliły na koniec roku wyłonić i nagrodzić klasowego Dziennikarza Roku. Nagrodzony również został Kronikarz Roku, którego kronika okazała się być najciekawsza i najrzetelniejsza. Kontynuowana była współpraca z różnymi instytucjami ze świata mediów i kultury np. lokalną telewizją, ośrodkiem kultury, Radiem Emaus, Pracownią Sztuka Puka, itd. Jako opiekun klasy starałam się zapewnić uczniom jak najwięcej ciekawych zajęć z zakresu edukacji medialnej i kulturoznawczej – w tym roku szkolnym szczególnie z zagadnień dotyczących filmu oraz ukazać im szerokie perspektywy rozwoju. Wszelkie spotkania i warsztaty dobierane były do aktualnie omawianego programu na zajęciach innowacyjnych, dzięki czemu stanowiły ich ciekawe uzupełnienie.

Działania klasy w II semestrze 2011/2012

Zajęcia i spotkania integracyjne

  • Wycieczka do Trójmiasta
  • Klasowy Dzień Kobiet
  • Multikino "Kupiliśmy Zoo"
  • Wyjście na lody

Działania i wyjazdy innowacyjne:

Show na planie filmowym –"Odsłona Łysej Śpiewaczki" – etiuda teatralno-filmowa przygotowana na Dzień Otwartych Drzwi Uczniowie samodzielnie opracowali scenariusz na podstawie dramatu ŁYSA ŚPIEWACZKA Eugene Ionesco, następnie podzielili się rolami reżysera, producenta, aktorów, scenografów, charakteryzatorów i w grupach pracowali nad przygotowaniem ok. 10 minutowej etiudy ukazującej od kuchni pracę nad filmem.

Klasa II b wzięła udział w konkursie Projekt z klasą, na który zgłosiła swój projekt o Podhalu; rywalizacja była zacięta, a konkurencja bardzo silna, choć nie udało się znaleźć w wyniku internetowego głosowania w ścisłej czołówce, zespół bardzo zintegrował się w trakcie realizacji wspólnego celu. Podejmował m.in. takie akcje jak: promocja projektu w środowisku szkolnym i lokalnym.

Wizyta w poznańskich mediach – TVP Poznań i "Przewodniku Katolickim" 19.03.2012 r. Klasa dziennikarsko-kulturoznawcza oraz przedstawiciele kółka dziennikarskiego Gimnazjalna Jedynka uczestniczyli w wyprawie edukacyjnej do poznańskich mediów. Młodzi adepci dziennikarstwa odwiedzili poznański oddział Telewizji Polskiej, gdzie mogli podejrzeć poranne zebranie dziennikarzy szykujących się do wyjazdów w teren, zobaczyć studio, w którym prowadzone są informacje – Teleskop, miejsce nagrywania pogody tzw. green box oraz obejrzeć inne pomieszczenia służące do nagrywania i emisji programów telewizyjnych i do ich montowania. Kolejnym punktem wycieczki były odwiedziny Redakcji "Przewodnika Katolickiego", gdzie dowiedzieliśmy się, jakie procesy składają się na powstanie tygodnika, podejrzeliśmy pracę osób składających gazetę oraz zobaczyliśmy redakcje: "Małego Przewodnika Katolickiego" i "KNC" – miesięcznika dla ministrantów. Po pełnych wrażeń wizytach udaliśmy się na seans filmowy - "Kupiliśmy Zoo". Film dostarczył nam wiele wzruszeń i sporej dawki humoru.

Trójmiasto i Hel 25-27.05.2012 r. Celem wycieczki było przede wszystkim zintegrowanie zespołu, jednak nie należy zapominać o walorach edukacyjnych wyprawy tj. poznanie zabytków i historii Trójmiasta, poszerzenie wierzy na temat topografii wybrzeża.

Projekt: Czy Podhale to region bogaty w tradycję i kulturę oraz ciekawy pod względem turystycznym? Zaprezentowany Komisji i Rodzicom 15 czerwca 2012r. Celem projektu było: zapoznanie się uczniów z odmienną tradycją, kulturą regionu jakim jest Podhale. Poznanie kuchni, języka, (dialektu), architektury, tradycji (np. stroje) wspomnianego regionu. Uczeń miał nabyć wiedzę z zakresu gwary podhalańskiej, położenia Podhala, bogactwa kultury oraz poznać cechy stylu zakopiańskiego. Celem było też wykształcenie u uczniów umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji z różnych źródeł np. biblioteki, prasy, Internetu, rozmowy z ludźmi, a następnie pozyskaną wiedzę przedstawić w atrakcyjnej formie: nagrań wywiadów, pokazy multimedialne, plansze, drama, makieta, gazetka, wystawa, program kulinarny). Całość działań ma zmieniać do odpowiedzi na pytanie zawarte w terenie.

Warsztaty fotograficzne ŚOK 26-27.06.2012 r. W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z pierwotną technika wykonywania fotografii, sami stworzyli własne aparaty otworkowe – tzw. Camerę Obscura oraz zrobili pierwsze zdjęcia, które później wywoływali w przygotowanej wspólnie ciemni.

Ewaluacja

W czerwcu została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród uczniów klasy i ich rodziców, w której pytano się o ich zdanie na temat innowacji.

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów

1. Czy Twoim zdaniem uczęszczanie do klasy innowacyjnej rozwija Twoje zdolności i poszerza wiedzę o świecie?

wykres 1

2. W jakim obszarze poczyniłe(a)ś postępy?

wykres 2

 3. Które z form pracy i metod najbardziej Ci odpowiadały?

wykres 3

Czego oczekują uczniowie od innowacji w następnej klasie?
Przykładowe odpowiedzi:

  • zadowoleni są z dotychczasowych działań,
  • chcą więcej wyjazdów edukacyjnych i spotkań z ciekawymi ludźmi,
  • kolejnych ciekawych projektów np. kręcenia reklamy, filmów.

Ponadto na pytanie czy zdecydowaliby się ponownie na klasę innowacyjną 91% odpowiedziało, że TAK!

Podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród Rodziców uczniów klasy 2b

Podobną ankietę wypełnili rodzice, wyniki tej ankiety wykazały, że zdecydowana większość rodziców widzi u swoich dzieci progres w umiejętnościach związanych z wypowiadaniem się i formułowaniem wypowiedzi ustnych, a także w pisaniu i wiedzy ogólnej o świecie. Ankieta potwierdziła zadowolenie rodziców, że ich dziecko uczęszcza do klasy o tym profilu, głównie ze względu na poszerzającą horyzonty ofertę zajęć i wyjazdów. Padły też głosy o zwiększeniu ilości wyjazdów do mediów i spotkań z ludźmi kultury. Poza tym Rodzice wyrazili zadowolenie i podziw wobec rezultatów projektu o Podhalu, będąc pozytywnie zaskoczonymi wystąpieniem swoich dzieci. Projekt ten wpłynął bardzo pozytywnie na integrację klasy, został też wysoko oceniony przez Komisję, która w podsumowaniu stwierdziła dojrzałość pracy i progres umiejętności prezentacyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ocena pracy

Jako opiekun i pomysłodawca klasy oceniam kolejny rok pracy w klasie z innowacją z języka polskiego pozytywnie i dobrze odbieram funkcjonowanie innowacji pedagogicznej z języka polskiego. Wyrażam też nadzieję, że kolejny rok będzie równie pomyślny i przyczyni się do rozbudzenia w uczniach jeszcze większej fascynacji światem kultury i mediów, a co za tym idzie nabyciem większych umiejętności z zakresu języka polskiego.

prezentacja