Relacja z zajęć w klasie innowacyjnej z rozszerzonym językiem angielskim w I semestrze roku 2012/13

autor: Patrycja Bulińska-Dziuba, data dodania: 7.02.2013

28 września 2012 roku uczniowie klasy Ia - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego wzięli udział w "Nocy Naukowców"- przedsięwzięciu organizowanym przez uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tego dnia uczniowie pracowali w dwóch grupach, uczestnicząc w różnych zajęciach kulturoznawczych. Quiz na temat krajów niderlandzkich oraz RPA, a także zajęcia z j. niemieckiego dla początkujących były dla uczniów najciekawszymi propozycjami, ponieważ wymagały od nich zaangażowania oraz stały się inspiracją dla ich własnych działań w klasie innowacyjnej. Opiekunami wyjazdu były tego dnia: p. Justyna Gaweł i p. Patrycja Bulińska-Dziuba.

noc_naukowcow2

noc_naukowcow1

29 października 2012 roku klasa Ia zaprosiła uczniów i nauczycieli na lekcje otwarte w ramach projektu "English- learn in your own way" ("Angielski- ucz się tak, jak lubisz" ). Tego dnia zostało przeprowadzonych 6 godzin zajęć otwartych skierowanych głównie do klas pierwszych. Tematyka zajęć oscylowała głównie wokół czynności dnia codziennego, opisu wyglądu zewnętrznego postaci, przekazywaniu prostych informacji na swój temat oraz zwrotów potrzebnych do przeprowadzenia konwersacji w sklepie. Materiał obejmował głównie zagadnienia poruszane przez nauczycieli anglistów w miesiącach wrzesień i październik, a więc stanowił świetną powtórkę dla zaproszonej młodzieży. Uczniowie prowadzący projekt starali się zwracać do swych gości wyłącznie w języku angielskim, zaś głównymi metodami pracy na zajęciach były metody aktywizujące. To dzięki nim właśnie młodzież chętnie uczestniczyła w projekcie, ponieważ techniki aktywizowały w równym stopniu ich słuch, wzrok oraz kinestetykę. Projekt: "Angielski- ucz się tak, jak lubisz" był prowadzony równolegle przez klasę II b, pod opieką p. Roberta Orłowskiego.

07 grudnia 2012 roku odbyło się kilkugodzinne spotkanie z uczniami klasy Ia z cyklu "Wieczór z angielskim". Celem spotkania była indywidualna rozmowa nauczyciela z każdym z uczniów na podstawie zrealizowanego w ciągu 3 miesięcy materiału z zakresu fonetyki brytyjskiej oraz sytuacji komunikacyjnych. Uczniowie losowali zestawy egzaminacyjne składające się z 3 pytań oraz zestaw z fonetyki obejmujący realizację samogłosek krótkich i długich. W ramach komunikacji każdy z uczniów musiał przeprowadzić 1 dialog, zrelacjonować fragment tekstu w czasie przeszłym oraz zadać pytanie. Po każdej rozmowie nauczyciel informował zdającego o mocnych i słabych stronach wypowiedzi oraz wskazywał kolejne kroki do doskonalenia wypowiedzi ustnej.

wieczor_z_angielskim

wieczor_z_angielskim1

17 i 18 grudnia ubiegłego roku uczniowie klasy Ia zaprezentowali przedstawienie bożonarodzeniowe pt. "Opowieść wigilijna" ("A Christmas Carol") na podstawie opowiadania Ch. Dickensa. Uczniowie wcielili się w role, dając popis swych umiejętności aktorskich, ale nade wszystko starając się oddać ducha epoki wiktoriańskiej również za pomocą poprawnej wymowy brytyjskiej. Przedstawienie poprzedziły przygotowania, podczas których uczniowie musieli pracować nad doskonaleniem swojej intonacji i wymowy. W pracę nad projektem zaangażowane były: p. Aleksandra Szczechura, p. Justyna Gaweł i p. Patrycja Bulińska-Dziuba.

boze_narodzenie

boze_narodzenie1

W I semestrze uczniowie klasy innowacyjnej zrealizowali wyznaczone cele z zakresu podstawy programowej oraz poszerzyli je o dodatkowe teksty i ćwiczenia słownikowo- gramatyczne. Młodzież pracowała metodą projektu nad tematami z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych, skupiając się w I semestrze na Wielkiej Brytanii. W obrębie fonetyki brytyjskiej uczniowie zrealizowali wszystkie samogłoski krótkie i długie. W listopadzie i grudniu przygotowali indywidualne wypowiedzi (speech), skorelowane z programem nauczania w klasie I, gdzie prezentowali umiejętność wypowiadania się i prezentacji na forum klasy.