Relacja z działań w klasie innowacyjnej z zakresu edukacji europejskiej w II semestrze roku 2013/14

autor: Katarzyna Sarnowska, data dodania: 24.04.2014

Uczniowie klasy Ia postanowili rozpocząć ferie zimowe łącząc poznawanie filmu europejskiego ze sportem. Noc z 31.01 na 1.02 spędzili w szkole. Najpierw odbyły się zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, a po uzupełnieniu straconych kalorii przyszedł czas na poznawanie kina europejskiego i dyskusji na jego temat. Opiekunowie- p. K. Sarnowska i p. L. Owczarczak

20 lutego 2014 r. uczniowie klasy europejskiej wyjechali wraz z opiekunkami do Poznania. Tam w Muzeum Archeologicznym uczestniczyli w zajęciach zatytułowanych „ Dziedzictwo Antyku”. Ich celem było zapoznanie się z dziedzictwem antyku w życiu współczesnego człowieka, umiejętność powiązania wiadomości uzyskanych na lekcjach historii oraz języka polskiego z nowymi informacjami, wprowadzenie do realizacji dwóch projektów klasowych - „Ślady antyku wokół mnie” i „Co zawdzięczamy starożytnym?”. Uzupełnieniem wyjazdu był spacer po poznańskim Starym Rynku. Opiekunowie- p. L. Owczarczak i p. K. Sarnowska

Podczas lekcji otwartej 4 i 5.03.2014 r. uczniowie klasy europejskiej (1a) zaprezentowali przygotowane przez siebie scenki w języku angielskim. Słownictwo nawiązywało do tematyki z jaką zapoznawali się podczas zajęć. Pierwszoklasiści sami przygotowali scenariusze oraz dobierali rekwizyty. Rodzice mogli także zapoznać się z pracami pisemnymi uczniów zgromadzonymi w specjalnych segregatorach. Zajęcia przeprowadziła p. Iwona Wołowiec.

8 marca 2014 r. podczas Drzwi Otwartych w naszym gimnazjum klasa europejska przygotowała prezentację swoich działań. Przyszli gimnazjaliści mogli zobaczyć krótkie przedstawienie dotyczące Unii Europejskiej, wziąć udział w konkursach, kosztować potraw czy rozwiązać quiz. Na każdego czekał słodki upominek.

28 marca 2014 r. odbyła się kolejna lekcja o tematyce europejskiej. Były to zajęcia warsztatowe zatytułowane „Historia integracji Unii Europejskiej” przeprowadzone przez konsultanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu p. Adę Wesołowską. Uczestnicy byli angażowani w różne formy działalności np. burzę mózgów, dyskusję, pracę w grupach czy pracę z mapą. Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniowie mogli wzbogacić posiadaną już wiedzę oraz uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki, które stanowić mogą podstawę do samodzielnych poszukiwań. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy Ia pod opieką p. L. Owczarczak i klasy IIa pod opieką p. J. Gaweł.

W marcu uczniowie klasy Ia uczestniczyli w zajęciach, podczas których mogli się wcielić w rolę mieszkańców Bizancjum. Celem zajęć było poznanie sposobu wytwarzania przez nich mozaik, sposobu ozdabiania pomieszczeń, własny rozwój poprzez tworzenie „swojej” mozaiki z inicjałem, kształtowanie umiejętności współpracy. Efekty pracy zaprezentujemy podczas przygotowywanej wystawy.

11.04.2014 r. uczniowie klasy Ia uczestniczyli w europejskich warsztatach kulinarnych. Odbyły się one w gospodarstwie agroturystycznym „Kmiecikówka” w Lubiatówku, które stanowi część Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulinarnego.