Relacja z zajęć w klasie innowacyjnej z rozszerzonym językiem angielskim w I semestrze roku 2012/13

autor: Robert Orłowski, data dodania: 1.06.2014

Dnia 12 września 2012 roku uczniowie klasy II b – klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego zaprezentowali finał projektu edukacyjnego „The Court Session”. Celem projektu było wdrożenie podstaw słownictwa związanego z szeroko rozumianym prawem oraz zapoznanie uczniów ze specyfiką wymiaru sprawiedliwości krajów angielskiego obszaru językowego na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Finałem projektu jest przedstawienie teatralne oparte na motywie rozprawy sądowej.

Dnia 29 października 2012 roku uczniowie klas II b i I a – klas innowacyjnych z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego zaprezentowali i przeprowadzili projekt edukacyjny „Angielski – Ucz się tak, jak lubisz”, którego celem było pokazanie i przybliżenie uczniom naszej szkoły różnych sposobów i metod uczenia się języków obcych. Opiekunami projektu byli nauczyciele języka angielskiego, p. Patrycja Bulińska – Dziuba oraz p. Robert Orłowski, a także wychowawcy klas I a i II b – p. Justyna Gaweł oraz p. Karolina Worobiew.

W listopadzie 2012 roku uczniowie klas II b i III c – klas innowacyjnych z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego zaprezentowali w trakcie zajęć indywidualnych „speech” ( przemówienie ). Przemówienia zostały ocenione pod względem języka ( słownictwo, gramatyka, struktura zadań ), zawartości i argumentacji, organizacji ( wstęp, rozwinięcie, podsumowanie ), fonetyki ( wymowa, intonacja, biegłość) oraz ogólnego wrażenia.

W dniu 7 grudnia 2012 roku uczniowie klasy III c – klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego uczestniczyli a zajęciach zorganizowanych w murach Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia poświęcone były Australii oraz tradycjom bożonarodzeniowym w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd został przygotowany przez wychowawcę klasy p. Wiolettę Janecką, p. Agnieszkę Bolek oraz p. Roberta Orłowskiego. Wizyta została zorganizowana w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 11 stycznia 2013 roku uczniowie klasy III b – klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w murach Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia poświęcone były Australii oraz tradycjom bożonarodzeniowym w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd został przygotowany przez wychowawcę klasy p. Karolinę Worobiew oraz p. Roberta Orłowskiego. Wizyta została zorganizowana w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.