Relacja z zajęć w klasie innowacyjnej z rozszerzonym językiem angielskim w II semestrze roku 2012/13

autor: Robert Orłowski, data dodania: 1.06.2014

W dniu 13 lutego 2013 roku uczniowie klasy II b - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego wzięli udział w lekcji historii przeprowadzonej w języku angielskim. Tematem lekcji była kontrreformacja. W trakcie zajęć uczniowie pracowali z tekstami, zadaniami, rysunkami i opisami wykonanymi w języku angielskim. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez nauczycielkę historii, panią Justynę Gaweł oraz nauczyciela języka angielskiego, pana Roberta Orłowskiego.

W dniu 2 marca 2013 roku klasy innowacyjne z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego wzięły udział w przygotowaniu Dnia Otwartych Drzwi. Klasa III c wraz z opiekunami, wychowawcą - panią Wioletą Janecką i nauczycielem języka angielskiego - panem Robertem Orłowskim, przygotowała Aleję Sław Hollywood, a klasa II b wraz z wychowawcą, panią Karoliną Worobiew, przygotowała Lochy Średniowiecznego Londynu.

W kwietniu 2013 uczniowie klas III c i II b - klas innowacyjnych z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego zaprezentowali w trakcie zajęć indywidualny „speech” (przemówienie) na wybrany przez nauczyciela temat. Przemówienia zostały ocenione pod względem języka (słownictwo, gramatyka, struktura zdań), zawartości i argumentacji, organizacji (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie), fonetyki (wymowa, intonacja, biegłość) oraz ogólnego wrażenia.

W dniu 10 kwietnia 2013 roku uczniowie klas I a i II b – klas innowacyjnych z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego uczestniczyli w XVI Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki zorganizowanym przez poznańskie uczelnie wyższe. Zajęcia odbyły się na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w wielu interesujących zajęciach, dotyczących między innymi prezydentów Stanów Zjednoczonych, amerykańskich powieści graficznych, Purytan angielskich widzianych współczesnymi oczami czy angielskich i amerykańskich filmów propagandowych z okresu drugiej wojny światowej. Opiekunami wyjazdu byli: p. Justyna Gaweł, p. Agnieszka Bolek, p. Patrycja Bulińska-Dziuba, p. Robert Orłowski. Wizyta została zorganizowana w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W czerwcu 2013 uczniowie klasy III c - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego przygotowali projekt końcowy pod hasłem „American Graduate – The Great Final” podsumowujący trzyletni okres nauki w klasie językowej. Na prezentację projektu zaproszeni zostali rodzice uczniów oraz dyrekcja szkoły. Podczas spotkania odbyło się uroczyste wręczenie portfolio językowego, konkurs talentów, wspomnienie najmilszych momentów z życia klasy, poczęstunek oraz prezentacja dorobku klasy. Opiekunami projektu byli wychowawca klasy, pani Wioleta Janecka, oraz nauczyciel języka angielskiego, pan Robert Orłowski.