Relacja z zajęć w klasie innowacyjnej z rozszerzonym językiem angielskim w I semestrze roku 2013/14

autor: Robert Orłowski, data dodania: 1.06.2014

W dniu 27 września 2013 roku uczniowie klasy I b– klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego wzięli udział w wycieczce do Konsulatu Irlandii w Poznaniu. Podczas spotkania z panią Justyną Mazurek-Schramm z Tourism Ireland uczniowie zapoznali się między innymi z bogatą prezentacją na temat Irlandii oraz zasadami pracy konsulatu. Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele naszej szkoły: wychowawca klasy innowacyjnej I b – pani Izabela Makałowska i pan Robert Orłowski.

W dniu 27 września 2013 uczniowie klasy Ib – klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego uczestniczyli w Nocy Naukowców zorganizowanej przez poznańskie uczelnie wyższe. Zajęcia odbyły się w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w wielu interesujących warsztatach, prezentacjach, ćwiczeniach. Opiekunami wyjazdu byli: p. Izabela Makałowska i p. Robert Orłowski. Wizyta została zorganizowana w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 21 listopada roku uczniowie klasy I b - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego wzięli udział w debacie na temat „USA czy Australia – który kraj jest lepszym miejscem do życia?”. Debata obejmowała cztery główne bloki tematyczne – Geografię, Społeczeństwo, Gospodarkę oraz Rozrywkę wspomnianych krajów. W trakcie debaty, poza doskonaleniem umiejętności językowych, uczniowie mieli okazję zaprezentować informacje i wiadomości w zakresie wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego nabyte podczas dwumiesięcznej edukacji w naszej szkole. Debata w całości została przeprowadzona w języku angielskim.

W listopadzie 2013 roku uczniowie klasy III b - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego zaprezentowali w trakcie zajęć indywidualny „speech” (przemówienie) na wybrany przez siebie wcześniej temat (zatwierdzony przez nauczyciela prowadzącego). Przemówienia zostały ocenione pod względem języka (słownictwo, gramatyka, struktura zdań), zawartości i argumentacji, organizacji (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie), fonetyki (wymowa, intonacja, biegłość) oraz ogólnego wrażenia.

W listopadzie 2013 roku uczniowie klasy I b - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego zaprezentowali w trakcie zajęć indywidualny „speech” (przemówienie) na wybrany przez siebie wcześniej temat (zatwierdzony przez nauczyciela prowadzącego). Przemówienia zostały ocenione pod względem języka (słownictwo, gramatyka, struktura zdań), zawartości i argumentacji, organizacji (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie), fonetyki (wymowa, intonacja, biegłość) oraz ogólnego wrażenia.

W styczniu 2014 roku uczniowie klasy I b - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego wzięli udział w interdyscyplinarnym projekcie pod hasłem Warto Czytać. Projekt obejmował treści nauczania i zagadnienia z języka polskiego i języka angielskiego, a jego efekty zostały zaprezentowane w formie interaktywnej społeczności szkolnej. Opiekunami projektu byli wychowawca klasy Ib, p. Izabela Makałowska oraz p. Robert Orłowski.

W styczniu 2014 roku uczniowie klasy I b - klasy innowacyjnej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego zapoczątkowali tworzenie Europejskiego Portfolio Językowego według wytycznych Rady Europy. Każdy uczeń będzie kompletować swój własny indywidualny zbiór dokumentów (w formie drukowanej, audiowizualnej, na nośnikach pamięci, itp.), który po trzech latach nauki w klasie językowej stanowić będzie dorobek uczniów w zakresie uczenia się języka angielskiego.