Relacja z działań w klasie innowacyjnej z zakresu edukacji europejskiej w I semestrze roku 2013/14

autor: Lidia Owczarczak, data dodania: 1.06.2014

Celem programu klasy europejskiej jest propagowanie wiedzy na temat Europy, Unii Europejskiej oraz rozwijanie poczucia wspólnoty z innymi Europejczykami przy jednoczesnej pełnej akceptacji swojej odrębności narodowej i kulturowej.

Wprowadzana innowacja przewiduje trzy dodatkowe godziny w tygodniu (po jednej z geografii, historii z wiedzą o społeczeństwie oraz języka angielskiego) - związku z tym tak skorelowano działania aby osiągać zamierzone cele. Od początku roku szkolnego uczniowie angażowali się w różnorakie działania.

We wrześniu na zajęciach z j. angielskiego klasa zapoznawała się z podstawowymi informacjami geograficznymi, historycznymi i politycznymi dotyczącymi Wielkiej Brytanii. W efekcie tego wykonane zostały prezentacje, którymi uczniowie dzielili się na forum klasy oraz prezentowali je w holu korytarza w segmencie IV.

W Dniu Patrona, uczniowie przygotowali i zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom prezentację pt. Nobliści – z poczuciem humoru.

innowacja_europejska_2014

Podczas Nocy Naukowców (27 września) uczniowie wzięli udział w grze dydaktycznej „Sprawdź się w biznesie” na Wydziale Ekonomiczno- Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a na Politechnice Poznańskiej odwiedzili m.in. stoisko europejskie. Nawiązaliśmy współpracę z działającymi w Poznaniu - oddziałem Europe Direct oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej. Dzięki tej współpracy udało się zorganizować ciekawe zajęcia dla uczniów.

innowacja_europejska2_2014

W październiku uczniowie skupili się na różnicach kulturowych i językowych między Brytyjczykami i Amerykanami. Uczniowie czytali różne teksty kulturowe, analizowali podobieństwa i różnice obyczajowe tych narodów, dowiadywali się o początkach odrębności narodowej i językowej USA. W ramach programu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Śremie „Czy tu, czy tam – CZYTAM!” spotkali się z Krzysztofem Petkiem – autorem powieści sensacyjno-przygodowych, reporterem, organizatorem wypraw przetrwania, nauczycielem walki wręcz, psychologii sytuacji krytycznej. Mogli wysłuchać pasjonujących opowieści o podróżach, szkole przetrwania i niebezpiecznej czasem pracy reportera.

innowacja_europejska3_2014

Uczniowie wraz z opiekunami 12 października spędzili na pikniku w Jaszkowie. Leśniczy opowiedział o problemach polskich lasów, pokazał siedziby bobrów, uczył, jak znaleźć grzyby. Uczniowie bawili się przy ognisku i rozegrali mecz w siatkówkę.

innowacja_europejska4_2014

Dnia 28 października odbyła się na lekcja europejska. Przeprowadziła ją pani Natalia Krzyżan z Europe Direct z Poznania. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o fundamentach Unii Europejskiej, jej instytucjach, prawie, symbolach itp. W utrwaleniu zdobytych informacji pomogły gry interaktywne oraz filmy Centrum Informacji Europejskiej UKIE. Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali publikacje z UE i kalendarze sieci ED-Polska.

innowacja_europejska5_2014

Listopadowe tematy były związane z analizowaniem różnic obyczajowych w obchodzeniu Święta Zmarłych w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz innych krajach europejskich. W tym celu pracowano nad projektem kulturowym „Różne sposoby obchodzenia Dnia Wszystkich Świętych w krajach europejskich”. Wyniki swojej pracy uczniowie zaprezentowali na forum klasy. Zajęli się także poszerzeniem podstawowego nazewnictwa dotyczącego udzielania pierwszej pomocy.

W ramach obchodów XXXVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego odbyło się spotkanie z poetką - panią Krystyną Konecką, która w interesujący sposób opowiadała nie tylko o swej przygodzie z poezją, ale również o pracy dziennikarskiej i podróżach.

innowacja_europejska6_2014

W związku z Dniem Niepodległości uczniowie przygotowali przedstawienie pt. Dwa głosy o 11 listopada, które można było obejrzeć 14 listopada. W nietypowy sposób przekonywali zarówno gimnazjalistów jak i zaproszonych rodziców, że patriotyzm w zjednoczonej Europie polega na promowaniu własnego narodu przy jednoczesnym zachowaniu szacunku wobec innych.

innowacja_europejska7_2014

W grudniu pracowano nad tematyką unijną. Począwszy od zapoznania się z walutą obowiązującą w krajach UE, historią powstania waluty euro i w ogóle różnorodnością walut na świecie. Uczniowie znacznie poszerzyli swój zakres środków leksykalnych dotyczący operowania pieniądzem we współczesnym świecie. Dwa kolejne zajęcia poświęcone były lepszemu poznaniu obyczajów bożonarodzeniowych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii .

W ramach poznawania Biblii, która jest filarem kultury europejskiej, uczniowie przygotowali „Jasełka na wesoło”, na które zaprosili swe rodzeństwo, rodziców, babcie i dziadków. 20 grudnia spektakl mieli okazję zobaczyć uczniowie naszego gimnazjum. Na zajęciach z wos - u – otwarliśmy „manufakturę życzeń” przygotowując własnoręcznie choinki, którymi obdarowywano najbliższych.

innowacja_europejska8_2014

W styczniu ponownie wkroczyliśmy w tematykę unijną - zajmowaliśmy się omówieniem ogólnym historii powstania Unii Europejskiej. Uczniowie poznali nazewnictwo państw unijnych, poznali główne instytucje unijne. Pracowali także nad wyjaśnieniem skomplikowanego pojęcia budżetu państwa i większości elementów które się na niego składają.

Gościliśmy także szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 6. Uczniowie trzech klas pod opieką wychowawców przybyli obejrzeć przygotowane „Jasełka na wesoło”. Po spektaklu szóstoklasiści mieli okazję dowiedzieć się więcej o działaniach klasy europejskiej i innych klas innowacyjnych. Uczniowie i nauczyciele odpowiadali na pytania dotyczące zarówno lekcji, jak i zajęć dodatkowych.

innowacja_europejska9_2014

16 stycznia uczniowie klasy innowacyjnej uczestniczyli w zajęciach, podczas których mogli się wcielić w role starożytnych greckich garncarzy. Efekty były ciekawe- m.in. dzięki zastosowaniu naczyń o różnej wielkości i kształcie powstały wazy – indywidualne ozdabiane. Celem zajęć było poznanie sposobu wytwarzania przez starożytnych Greków ceramiki, kształtów i sposobu ozdabiania naczyń, indywidualny rozwój poprzez tworzenie „swojej własnej wazy”, kształtowanie umiejętności współpracy.

31 stycznia uczniowie klasy 1a brali udział w nocce sportowo- filmowej. Jej celem były gry i zabawy integrujące zespół klasowy, wzbogacanie zasobu słownictwa z j. angielskiego m.in. poprzez oglądanie filmu w oryginalnej wersji językowej.

Podczas zajęć z historii i wos –u uczniowie realizowali cykl zajęć - KU ŹRÓDŁOM KULTURY EUROPEJSKIEJ. Ich różnorodne efekty to m.in. umiejętność określania Europy jako pojęcia geograficznego, gospodarczego, historycznego, politycznego i kulturalnego; poznanie wyznań monoteistycznych, ich założycieli i świętych miejsc, chrześcijańskich patronów Europy, świętych księgi, symboli, określenie duchowego wymiaru integracji, określanie cech wspólnych prowadzących do ukształtowania się cywilizacji europejskiej, zapoznaje się z metodą pracy – projektem.

Podczas zajęć z geografii pracowano nad następującymi zagadnieniami : Granice Europy, jej położenie matematyczno – przyrodnicze, poziome i pionowe ukształtowanie powierzchni ukształtowanie powierzchni Europy.

Warto podkreślić bardzo dobrze układającą się współpracę z wychowawcą klasy, a także to, że uczniowie angażują się nie tylko w działania związane z tematyką europejską.

„Prawdziwym Europejczykiem jest ten , kto się nigdy nie zniechęca.” (P.H. Spaak)