Relacja z działań w klasie innowacyjnej z rozszerzonym językiem angielskim w II semestrze roku szkolnego 2012/2013

autor: Patrycja Bulińska-Dziuba, data dodania: 25.06.2013

02 marca bieżącego roku klasa innowacyjna z poszerzonym językiem angielskim współorganizowała „Dzień otwarty” w naszej szkole. Uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się w organizację tego szkolnego wydarzenia, wykazując się pomysłowością i kreatywnością podejmowanych przez siebie działań. Oczywiście jak na klasę językową przystało aktywność klasy skupiła się wokół języka angielskiego. Uczniowie odegrali scenę z filmu o Harrym Potterze w języku angielskim, wykazując się dbałością o szczegół scenograficzny, kostiumowy oraz nade wszystko z pietyzmem oddali ducha powieści za pomocą gry aktorskiej i poprawnej wymowy brytyjskiej. Część uczniów prezentowała założenia klasy innowacyjnej, materiały językowe, które towarzyszą uczniom na co dzień. Inna grupa młodzieży w tym czasie przeprowadzała zajęcia otwarte dla przyszłych uczniów naszej szkoły. Zajęcia prowadzone były w formie zabaw i gier językowych, bazujących na słownictwie klasy szóstej i były świetnym pretekstem do zaprezentowania przez uczniów klasy innowacyjnej, ich własnych umiejętności językowych, które nabyli w trakcie roku szkolnego. Nauczyciele odpowiedzialni za projekt to p. Justyna Gaweł i Patrycja Bulińska- Dziuba.

Kolejnym wydarzeniem językowym klasy Ia był wyjazd na Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu w związku z odbywającym się w dniach 9-11 kwietnia Festiwalem Nauki i Sztuki. Tego dnia opiekę nad uczniami sprawowali p. Robert Orłowski i p. Agnieszka Bolek (klasa IIb), a także p. Justyna Gaweł i Patrycja Bulińska- Dziuba (klasa Ia). Dla klas językowych: Ia i IIb interesujące okazały się być wykłady pracowników katedry i studentów filologii angielskiej o następującej tematyce:
1) Prezydenci Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej
2) Superbohaterowie komiksu amerykańskiego
3) Purytańskie widzenie świata w dziele literackimi i filmowym.

Dwa pierwsze wykłady stały się inspiracją dla uczniów klasy I a, którzy przez kolejne tygodnie nauki przedstawiali ustnie swoje własne opracowania ww. tematów, tzw. „speeche”, wykazując się nie tylko bogactwem językowym, ale także wiedzą zgromadzoną na ten temat. Większość projektów zaopatrzona była w prezentacje multimedialne lub plakat. W II semestrze roku szkolnego, każdy z uczniów indywidualnie prezentował od 2 do 3 tego typu wystąpień o rozpiętości czasowej do 2 minut.

Słownictwo, nad którym klasa pracowała w II semestrze nauki oraz materiał fonetyczny zostały zweryfikowane podczas drugiego, kilkugodzinnego spotkania pt. „Wieczór z angielskim”, który odbył się 22. kwietnia br. Uczniowie losowali 3 pytania (2 z zakresu komunikacji, 1 z zakresu fonetyki brytyjskiej) oraz odpowiadali na nie, wykorzystując takie techniki prowadzenia konwersacji jak: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, zadawanie pytań lub reagowanie językowe. Po każdej rozmowie nauczyciel informował zdającego o mocnych i słabych stronach wypowiedzi oraz wskazywał metody pomocne w doskonaleniu wypowiedzi ustnej. Wszystkie przeprowadzone rozmowy zostały zapisane w formacie mp3 i stanowią archiwum ucznia.

28 maja bieżącego roku został zaprezentowany projekt pt. „From nursery to Secondary” („Od przedszkola do…gimnazjum”). Tego dnia nasza szkoła gościła dzieci z przedszkola „Pod wierzbami” (grupa Misie i Motylki, pod opieką pań: M. Sieradzkiej, K. Kowalczyk). Celem zajęć było poznanie nowego słownictwa (kolory, smaki, nazwy zwierząt i czynności) poprzez użycie metody naturalnej w kształceniu językowym. Prowadzący projekt musieli rozbudzić zmysły dzieci, ich naturalną potrzebę poznawania świata poprzez ruch, dotyk a także smak. Było to nie lada wyzwanie dla gimnazjalistów, którzy tego dnia oprócz tradycyjnych pomocy dydaktycznych (bingo, kolorowe obrazki) musieli wykorzystać także inne środki przykuwające uwagę dzieci, takie jak: słodkie przekąski czy cytryna. Projekt ten powstał przy współpracy z p. Kamilą Winnicką- Temporale, która w II części spotkania zaprezentowała wraz z uczniami z klasy I b przedstawienie anglojęzyczne pt:” Chicken Licken”. Uczniowie za pomocą rytmicznych rymowanek bardzo obrazowo przedstawili zabawną historię w j. angielskim, która była świetnym pretekstem do poznania nowego słownictwa z określonego obszaru leksykalnego.

Materiały językowe wykorzystane na 2 dodatkowych godzinach języka angielskiego były ściśle skorelowane z podstawą programową. W większości pochodziły z podręczników, których poziom aspirował do B2 i C1 wg Europejskiej skali Kształcenia Językowego. W warstwie fonetycznej uczniowie zapoznali się z realizacją spółgłosek oraz utrwalili zapis fonetyczny wyrazów. W sferze słownikowej pogłębili tematykę związaną z podróżowaniem, problemami służby zdrowia, zagadnieniami społecznymi w Europie, środowiskiem naturalnym oraz wykorzystaniem nauki w medycynie i życiu codziennym. Równolegle opracowane zostały tematy z zakresu kształcenia kulturowego (Szkocja, Irlandia Północna, Walia) oraz 2 dłuższe artykuły prasowe, na podstawie których zainicjowaliśmy debatę klasową w j. angielskim.