Relacja z działań w klasie innowacyjnej z rozszerzonym językiem angielskim w I semestrze roku szkolnego 2013/2014

autor: Patrycja Bulińska-Dziuba, data dodania: 20.03.2014

28 września klasa innowacyjna IIa wzięła udział w Nocy Naukowców na wydziale Anglistyki UAM. Tego dnia uczniowie przysłuchiwali się wykładom poświęconym przeszłości, teraźniejszości języka angielskiego oraz prognozom znaczenia i zastosowania języka w niedalekiej przyszłości. Tego dnia młodzież odwiedziła również Konsulat Honorowy Irlandii mieszczący się w Poznaniu przy ulicy Kramarskiej 1, którego gospodarzem była Pani wicekonsul- Anna Schramm. Pani konsul w przejrzysty i intrygujący sposób przybliżyła historię i kulturę Irlandii Północnej i Południowej, a także zachęciła młodzież do odwiedzenia tej wiecznie zielonej wyspy podczas najbliższych wakacji.

10 października bieżącego roku klasa IIa gościła native speakera p. Simona Extona. Spotkanie odbyło się w sali 401 w godzinach popołudniowych i dotyczyło atrakcji turystycznych i ciekawostek na temat Londynu. W pierwszej części spotkania p. Simon opowiadał uczniom o miejscach, które należy odwiedzić, będąc w stolicy Anglii oraz przedstawił prezentację multimedialną na ten temat. W drugiej części spotkania uczniowie zadawali p.Simonowi pytania, które dotyczyły życia w Anglii, powodów przeprowadzki do Polski, różnic kulturowych, które dostrzega pomiędzy swoją ojczyzną a Polską. Młodzież była również zainteresowana pracą naszego gościa i jego hobby. Gość był bardzo mile zaskoczony aktywnością uczniów na lekcji oraz zapewnił, że już wkrótce odwiedzi nas z prelekcją na temat dialektów brytyjskich lub czasowników frazowych używanych w sytuacjach nieformalnych.

18 listopada 2013 roku odbyła się lekcja otwarta dla rodziców klasy IIa. Zajęcia miały na celu zaprezentować rodzicom typową lekcję języka angielskiego w klasie innowacyjnej oraz przedstawić metody pracy jakimi posługuje się nauczyciel w procesie dydaktycznym. Temat lekcji brzmiał „Nastolatek robi zakupy” i był oparty na podręczniku dla klasy II „Voices”. Rodzice po obejrzeniu zajęć wzięli udział w zebraniu z wychowawcą klasy p. Justyną Gaweł.

16 grudnia 2013 klasa innowacyjna IIa gościła p. Jessicę Karlińską- absolwentkę naszej szkoły. Pani Jessica w bardzo przystępny sposób opowiedziała o swoim kilkumiesięcznym pobycie w USA, w którym połączyła pracę z podróżowaniem. Przekazała również uczniom niezbędne informacje na temat możliwości bezpiecznego wyjazdu do Stanów, a także wymieniła działania zmierzające do uzyskania wizy i dostania się do programu „Work and Travel”.

16 stycznia br. odbył się egzamin z praktycznej nauki języka angielskiego dla klasy innowacyjnej. Uczniowie odpowiadali na pytania z komunikacji po wcześniejszym wylosowaniu zestawu składającego się z 3 pytań. Podczas tego spotkania uczniowie przygotowali niezbędne wyrażenia i zwroty potrzebne do nawiązania i podtrzymania komunikacji w takich miejscach jak sklep, dworzec, lotnisko itp.

24 stycznia 2014 klasa innowacyjna IIa przygotowała II edycję projektu dla przedszkolaków „Od przedszkola do gimnazjum”. Dzieci z przedszkola „Pod Wierzbami” przyswajały informacje na temat kolorów, kształtów, podstawowych produktów spożywczych i wielu innych zagadnień za pomocą metody naturalnej opracowanej przez Helen Doron. Uczniowie klasy IIa mają już pewne doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć, dlatego też lekcja przebiegła bardzo sprawnie, w atmosferze nauki poprzez zabawę.

Materiały językowe wykorzystane na 2 dodatkowych godzinach języka angielskiego były ściśle skorelowane z podstawą programową. W większości pochodziły z podręczników, których poziom aspirował do B1 i B2 wg Europejskiej skali Kształcenia Językowego. Uczniowie pracowali ze słownictwem z poziomu rozszerzonego i etapami zaliczali kręgi tematyczne wspomnianego słownictwa. Brali udział w debatach klasowych, których tematy były powiązane z bieżącą problematyką zajęć lekcyjnych. Ćwiczyli swoje umiejętności, rozwiązując 8 testów gimnazjalnych (4 podstawowe, 4 rozszerzone). Każdy z uczniów zaliczył w I semestrze 1 dłuższą wypowiedź na zadany temat (speech), a także wziął udział w diagnozie umiejętności po klasie 1 na materiale testu gimnazjalnego na poziomie podstawowym. Wynik klasy we wrześniu 2013 r. wyniósł 78%.