Relacja z działań w klasie innowacyjnej z rozszerzonym językiem angielskim w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

autor: Patrycja Bulińska-Dziuba, data dodania: 30.06.2014

4 kwietnia 2014 klasa innowacyjna IIa zaprezentowala dyrekcji, rodzicom, zaproszonym nauczycielom i gościom projekt gimnazjalny zatytułowany: " Droga do gwiazd- czy trudno jest zostać gwiazdą Hollywood? Projekt miał na celu przedstawić sylwetki sławnych aktorów, reżyserów, scenografów, którzy dzięki mozolnej pracy, zaangażowaniu w powierzone im zadania i sumienności odnieśli sukces w branży filmowej. Przy tej okazji uczniowie poznali znaczenie i funkcjonowanie słowa etos, które w tym konkretnym przypadku oznaczało wzór cech idealnego aktora. Klasa przygotowała wieloaspektową prezentację, która wymagała od nich dużego nakładu pracy, w tym: samodzielnego tworzenia dialogów i monologów w języku angielskim, odegrania scen filmowych w języku angielskim, przygotowania strojów i scenografii zgodnych z filmowym pierwowzorem. Młodzież musiała także wyszukać fakty w życia prywatnego gwiazd, przygotować plakaty prezentujące drogę do sukcesu wybranego bohatera, wreszcie poprowadzić galę Oscarową, wcielić się w rolę gwiazdy i zadbać o każdy szczegół techniczny tego przedsięwzięcia.

9 kwietnia 2014 klasa IIa uczestniczyła w XII Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez UAM w Poznaniu na wydziale neofilologii. Młodzież wzięła udział w wykładach na temat roli wiceprezydenta w parlamencie amerykańskim, a także w wykładzie monograficznym na temat sylwetek sławnych pisarzy i poetów amerykańskich, których życiorysy same w sobie mogłyby stać się kanwą dobrze sprzedających się biografii. Tytuły wykładów to: " Kim właściwie jest wiceprezydent USA" oraz " Szaleńcy, dziwacy, samotnicy- twórcy literatury amerykańskiej.

W dniach od 30. kwietnia do 04 maja br klasa IIa i Ib uczestniczyły warsztatach językowych w Londynie. Opiekunami wyjazdu byli: p. Justyna Gaweł, Izabela Makałowska, Robert Orłowski i Magdalena Jankowska. Młodzież spędziła kilka dni w rodzinami brytyjskimi, szkoląc swoje umiejętności komunikacyjne i poznając kulturę brytyjską. W ciągu dnia uczniowie zwiedzali zabytki i muzea londyńskie, a także odwiedzili miasto Brighton na południu kraju.

W dniach 28 marca i 18 czerwca 2014 klasa z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego wzięła udział w dwóch debatach prowadzonych przez pracowników Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej i Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu. Na pierwszym spotkaniu uczniowie poznali historię i rozwój integracji europejskiej, natomiast druga debata poświęcona była charakterystyce poszczególnych państw członkowskich i zakończyła się grą multimedialną pt.: "Odkryjmy Europę". Uczniowie wzięli bardzo aktywny udział w grze, wykazując się sporą wiedzą na temat kultury, architektury i historii krajów europejskich.