Klasa usportowiona o profilu siatkarskim

autor: Marzenna Sobora, data dodania: 26 sierpnia 2012

1 września 2011 roku powstała klasa usportowiona siatkarsko – piłkarska I c, w której prowadzone są zajęcia w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i piłki nożnej chłopców. 6 godzin tygodniowo wychowania fizycznego zostały przeznaczone na pogłębianie umiejętności z zakresu piłki siatkowej, wiedzy o przepisach gry, organizacji turniejów i sędziowania. Zakres realizowanego materiału został rozszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a są istotne w treningu i taktyce gry w piłkę siatkową. Podczas realizacji dodatkowych godzin uczennice mają możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz możliwość ich wykorzystania w praktyce podczas turniejów i zawodów sportowych. W wyniku realizacji dodatkowych godzin podniósł się poziom ogólnej sprawności dziewcząt. Zdobyły one nowe umiejętności ruchowe z zakresu piłki siatkowej. Poznały one podstawowe zasady funkcjonowania organizmu w spoczynku i w ruchu. Nastąpił u nich rozwój wszystkich cech motorycznych oraz cech charakteru przydatnych w rywalizacji sportowej. Poprzez wykorzystanie zdobytych umiejętności mają możliwość uzyskania zespołowych i indywidualnych sukcesów. Starty w turniejach i zawodach sportowych spowodowały umiejętność opanowania stresu. Są przygotowane do aktywnego spędzania czasu wolnego i wdrożone do rekreacji. Zajęcia te były i są prowadzone przez instruktorkę piłki siatkowej Marzennę Sobora.

siatkarska2011_12

Zobacz prezentację

Klasa usportowiona o profilu piłkarskim

autor: Tomasz Dziasek, data dodania: 15 czerwca 2012

Piłka nożna jest niewątpliwie najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie. Jest to po części efektem klarowności przepisów, łatwością dostępu, jak też jakości emocji, które towarzyszą każdemu meczowi piłkarskiemu, tak ze strony zawodników, jak i kibiców. W naszej szkole ta dyscyplina sportowa również cieszy się dużą popularnością. W trakcie lekcji uczniowie chętnie uczestniczą w realizacji zadań związanych z piłką nożną. Szczególnie sport ten jest popularny wśród męskiej części młodzieży, jednakże znajduje on coraz większe zainteresowanie również w grupie dziewcząt. Dlatego wychodząc naprzeciw tym wymaganiom postanowiliśmy urozmaicić i poszerzyć zakres oddziaływania tej dyscypliny na młodzież naszej szkoły. Związane jest to z nawiązaniem współpracy ze środowiskiem sportowym dla wzbogacenia oferty skierowanej do młodzieży, jak i poprawy ilości i jakości zajęć z piłki nożnej. Klasa usportowiona o profilu piłkarskim charakteryzuje się zwiększona liczbą godzin z wychowania fizycznego. Podczas 3- letniej nauki uczniowie doskonalą umiejętności techniczne i taktyczne z zakresu piłki nożnej, rozwijają swoją sprawności fizyczną, uczą się współdziałania w grupie, zapoznają się z zasadami rywalizacji sportowej i zasadą „fair-play”. Elementy te wykorzystują podczas meczów towarzyskich z reprezentacjami innych szkół, zawodach wewnątrzszkolnych i turniejach piłkarskich.

Zobacz galerię