Klasa usportowiona o profilu piłkarskim

autor: Tomasz Dziasek, data dodania: 15 czerwca 2012

Piłka nożna jest niewątpliwie najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie. Jest to po części efektem klarowności przepisów, łatwością dostępu, jak też jakości emocji, które towarzyszą każdemu meczowi piłkarskiemu, tak ze strony zawodników, jak i kibiców. W naszej szkole ta dyscyplina sportowa również cieszy się dużą popularnością. W trakcie lekcji uczniowie chętnie uczestniczą w realizacji zadań związanych z piłką nożną. Szczególnie sport ten jest popularny wśród męskiej części młodzieży, jednakże znajduje on coraz większe zainteresowanie również w grupie dziewcząt. Dlatego wychodząc naprzeciw tym wymaganiom postanowiliśmy urozmaicić i poszerzyć zakres oddziaływania tej dyscypliny na młodzież naszej szkoły. Związane jest to z nawiązaniem współpracy ze środowiskiem sportowym dla wzbogacenia oferty skierowanej do młodzieży, jak i poprawy ilości i jakości zajęć z piłki nożnej. Klasa usportowiona o profilu piłkarskim charakteryzuje się zwiększona liczbą godzin z wychowania fizycznego. Podczas 3- letniej nauki uczniowie doskonalą umiejętności techniczne i taktyczne z zakresu piłki nożnej, rozwijają swoją sprawności fizyczną, uczą się współdziałania w grupie, zapoznają się z zasadami rywalizacji sportowej i zasadą „fair-play”. Elementy te wykorzystują podczas meczów towarzyskich z reprezentacjami innych szkół, zawodach wewnątrzszkolnych i turniejach piłkarskich.

Zobacz galerię