Projekt szkolny "ŚLADAMI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO"

autor: mgr Katarzyna Burliga, data dodania: 17.11.2008

 

REALIZOWANY DLA UPAMIĘTNIENIA 90 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Koordynator: Katarzyna Burliga

Z okazji 90- lecia obchodów Powstania Wielkopolskiego Gimnazjum nr 1 w Śremie realizuje projekt, którego główne cele to:

 • upamiętnienie zwycięstwa Wielkopolan w drodze do niepodległości
 • upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
 • ukazanie wkładu wielkopolskiego społeczeństwa w proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę
 • przybliżenie uczniom realiów życia codziennego Wielkopolan na przełomie XIX i XX wieku
 • rozbudzenie zainteresowania historią regionu i swojej rodziny w okresie powstania
 • rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami, rodzicami i przedstawicielami lokalnych instytucji i samorządów
 • stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, pokazanie zalet pracy zespołowej
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży
 • pogłębianie emocjonalnego zaangażowania w życie małej Ojczyzny

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Ogłoszenie szkolnego konkursu na wykonanie znaczka graficznego upamiętniającego 90 rocznicę wybuchu powstania (IX 2008 r.)
 2. Śladami powstania w regionie – opracowanie trasy wycieczki klasowej ( X 2008 r.)
 3. Ogłoszenie szkolnego konkursu na pracę „Co to znaczy być patriotą?” (IX 2008 r.)
 4. Udział w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej” przygotowanym przez Kuratorium Oświaty oraz ODN w Poznaniu (XI 2008 r.).
 5. Przygotowanie okolicznościowej gazetki szkolnej ( XII 2008 r.).
 6. Ogłoszenie konkursu „Dzieje rodzin uczestników Powstania Wielkopolskiego” zorganizowanego we współpracy z TMŚ (IX 2008 r.)
 7. Przygotowanie audycji przez radiowęzeł o Powstaniu Wielkopolskim.
 8. Przygotowanie montażu słowno – muzycznego „Wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła miłość Ojczyzny” (XII 2008 r.).
 9. Zorganizowanie spotkania z potomkami powstańców (I 2009 r.).
 10. Przygotowanie i przeprowadzenie sesji popularnonaukowej „Wielkopolanie w walce o wolność Polski w latach 1918 – 1920”