Rada Rodziców - informacje

data dodania: 11 stycznia 2014

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

 • Przewodnicząca: Izabela Konieczna
 • Zastępca : Łukasz Czekała
 • Sekretarz : Daria Grabiec
 • Skarbnik : Kinga Mikołajczyk


Rodziców i uczniów zachęcamy do kontaktu:

 • telefon kontaktowy: 724 141 739 (Izabela Konieczna)
 • konto bankowe: SBL O/ŚREM : 48 9084 0003 0008 7258 2000 0001


Rada Rodziców zgodnie ze swoim regulaminem jest przedstawicielem rodziców i współpracuje z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim poprzez:

 • reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły
 • współpracę z dyrektorem szkoły radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym.


Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczane na wspieranie działalności szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pozalekcyjnej pracy wychowawczej i różnych form opieki nad dziećmi.


Co roku fundusze Rady Rodziców są przeznaczane między innymi na:

 • dofinansowanie samorządu uczniowskiego
 • dofinansowanie imprez szkolnych organizowanych przez kółko teatralne i muzyczne
 • zakup słodyczy na mikołajki, dzień dziecka, jasełka
 • organizację i dofinansowanie połowinek klas drugich oraz balu klas trzecich
 • ufundowanie nagród okolicznościowych dla uczniów w ramach konkursów, osiągnięć w nauce i sporcie
 • ufundowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.