Obraz szkoły

data dodania: 5.03.2015

Gimnazjum nr 1 w Śremie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku. Organem prowadzącym jest Gmina Śrem. 24 października 2009 nadano szkole imię Polskich Noblistów. W tym dniu został też przekazany szkole sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.

Szkoła posiada dobre warunki lokalowe: przestronne pracownie przedmiotowe, pracownię komputerową, salę przystosowaną do kształcenia teatralnego, dwie sale gimnastyczne i duże boisko, a także wyposażoną w scenę stołówkę, pełniącą rolę sali widowiskowej podczas uroczystości. W budynku znajdują się gabinety: higienistki, psychologa i pedagoga, a także biblioteka, świetlica dla uczniów dojeżdżających oraz sklepik szkolny.

Wspólna i demokratyczna działalność nauczycieli, uczniów i rodziców pozwala na realizację celów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Dyrekcja organizując bieżące życie szkoły inspiruje i zachęca do aktywnej i innowacyjnej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje. Wielu z nich jest egzaminatorami OKE- również na wszystkich etapach kształcenia.

Szkoła poszerza swą ofertę edukacyjną. Od 2010 młodzież może się kształcić w klasach z innowacjami z zakresu języka angielskiego, języka polskiego (dziennikarko-kulturoznawcza), przedmiotów artystycznych (muzyki i teatru), przedmiotów ścisłych- matematyki, fizyki, chemii oraz matematyki i informatyki, edukacji europejskiej i kultury fizycznej- z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej oraz fitness. Ponadto nauczyciele realizują indywidualne programy nauczania dla uczniów szczególnie zdolnych. Uczniowie klas innowacyjnych osiągają wysokie wyniki egzaminu zewnętrznego.

Doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna zapewnia uczniom wszechstronny rozwój podczas lekcji i w trakcie licznych zajęć pozalekcyjnych, w ramach których młodzież nie tylko pogłębia wiedzę, ale również rozwija swoje pasje i zainteresowania, m.in. plastyczne, teatralne, muzyczne i sportowe. Uczniowie wydają gazetkę szkolną i tworzą program telewizyjny Gimnazjalna Jedynka nagrywany i emitowany przez lokalną TV RELAX. Na terenie szkoły działa Klub Młodego Europejczyka- organizujący co roku Dzień Europejczyka oraz Szkolny Klub Wolontariatu. Uczennica naszej szkoły została Wolontariuszem Roku 2012/2013.

Istotne w procesie edukacyjnym są umiejętności nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi, czego świadectwem są sukcesy. I tak w ostatnich trzech latach najważniejsze osiągnięcia to:

  • laureaci Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego;
  • laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego;
  • laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego;
  • laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego;
  • laureaci ogólnopolskich olimpiad z matematyki, chemii i fizyki;
  • laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Zachowa Trzeźwy Umysł”;
  • laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II;
  • finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego;
  • finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego;
  • finalista Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego ”Salamandra”.

Szkoła może się poszczycić sukcesami sportowymi na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, np. I miejsce w finale ogólnopolskim Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”. Za systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych Gimnazjum nr 1 otrzymało tytuł Szkoła Odkrywców Talentów.

Szkoła organizuje przedsięwzięcia skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych, aktywnie włącza się w działania lokalne oraz realizuje wiele ciekawych projektów edukacyjnych i unijnych. Gimnazjum współpracuje z uczelniami wyższymi, w tym Wydziałem Neofilologii Angielskiej, Wydziałem Chemii, Wydziałem Filologii Polskiej UAM, Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Poznańską oraz WSNiH w Poznaniu. Ponadto współpracuje z instytucjami oraz organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Pracownicy fundacji Europe Direct przeprowadzają lekcje o UE i wyposażyli uczniów z klasy europejskiej w pomoce naukowe. W ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dzięki współpracy z DPS w Psarskiem, Ośrodkiem Medycznym „Małgorzata” i Domem Dziecka w Bninie gimnazjaliści uczą się nie tylko akceptacji i tolerancji dla ludzi niepełnosprawnych, ale i niesienia pomocy poszkodowanym przez los. Uczniowie chętnie angażują się również w akcje charytatywne, wśród których na szczególne uznanie zasługuje organizacja pomocy dla niepełnosprawnych kolegów. Przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą dostrzegają i doceniają jej inicjatywy i otwartość na potrzeby środowiska.

Gimnazjum realizuje wiele ciekawych projektów edukacyjnych: Akademia Uczniowska, Sesje z plusem z matematyki organizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Projekty matematyczno-przyrodnicze w gimnazjach organizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, Lepsza Szkoła, Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzymaj Formę, Zachowaj Trzeźwy Umysł współorganizowany  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności i Związek Pracodawców, projekt Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy organizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz unijnych: e-szkoła Wielkopolska, Zagrajmy o sukces i Efektywna nauka.

Uczniowie mają wiele okazji do prezentowania swoich talentów podczas cyklicznych imprez i uroczystości organizowanych w szkole lub w środowisku lokalnym, np. Dzień Patrona, Dzień Języków Obcych, Dzień Europejczyka, Charytatywna Gala Talentów Powiatu Śremskiego, Festiwal Piosenki o Rodzinie; Powiatowy Przegląd Piosenki Romantycznej, Międzyszkolny Konkurs Dzieła Noblistów, Przykład idzie z góry - zajęcia sportowe i porady dietetyka dla rodziców i uczniów.

Pedagodzy podejmują działania wpajające uczniom umiłowanie ziemi rodzinnej. Organizują wycieczki krajoznawcze, turystyczne, przyrodnicze, przedmiotowe, rajdy, biwaki i „zielone szkoły” oraz wyjazdy na spektakle teatralne, lekcje muzealne i filmowe. Uczniowie mają także możliwość poznawania innych kultur i doskonalenia umiejętności językowych podczas warsztatów językowych w Londynie i innych wycieczek zagranicznych.

Szkoła jest placówką promującą zdrowy styl życia, kształtującą postawy prospołeczne i dbającą o wysoką jakość kształcenia i wychowania. Prowadzi systematycznie działania wychowawcze, w tym profilaktykę uzależnień np. akcja Zachowaj Trzeźwy Umysł, kampania Narkotyki? To mnie nie kręci! W roku szkolnym 2013/2014 placówka otrzymała tytuł Bezpieczna Szkoła.

Nauczyciele dostrzegają potrzeby indywidualne uczniów i starają się ich wspierać, aby każdy osiągał wyniki, na miarę swoich możliwości.

Misją szkoły jest służenie umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem w rozwijaniu talentów, możliwości i zainteresowań uczniów, aby potrafili odnosić sukcesy w zmieniającym się świecie jako świadomi obywatele.

Absolwent Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie to inteligentny, młody człowiek wyposażony w wiedzę i umiejętności, które zapewnią mu kolejne sukcesy na dalszym etapie edukacji.