Patron

data dodania: 20.09.2010

25200248_a033W sobotę, 24 października 2009 roku uroczyście nadano imię naszej szkole. Najpierw Przewodnicząca rady miejskiej, pani Katarzyna Sarnowska, odczytała uchwałę Rady Miasta i Gminy Śrem w sprawie nadania szkole imienia. Następnie Burmistrz Śremu, pan Adam Lewandowski odczytał Akt Nadania Imienia Szkoły i wręczył go panu Dyrektorowi. Podczas uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar Dyrektorowi Szkoły, który następnie został przekazany Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Członkowie Samorządu Uczniowskiego, jako przedstawiciele całej społeczności uczniowskiej naszej szkoły, złożyli ślubowanie. W czasie akademii zaprezentowany został program artystyczny prezentujący sylwetki i osiągnięcia Polskich Noblistów. Po odsłonięciu tablicy z pełną nazwą naszej szkoły została otwarta Izba Patrona a następnie wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, gdzie wystawiono prace uczniów przygotowane pod kierunkiem nauczycieli, a mające na celu przybliżyć dzieła i sylwetki Polskich Noblistów.

W niedzielę o godzinie 10.15 w kościele NSJ na Jezioranach została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji całej społeczności Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie, w czasie której poświęcony został sztandar szkoły. Uroczystość uświetniły swą obecnością poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół.

Miłym przedłużeniem naszej uroczystości był dzień 26 października, kiedy gościliśmy zaprzyjaźnione Samorządy Uczniowskie z powiatu śremskiego. W tym dniu uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystych akademiach, obejrzeli przedstawienia prezentujące dzieła i sylwetki Polskich Noblistów i zwiedzali okolicznościowe wystawy.

Zdjęcia z uroczystości nadania imienia szkole:
Uroczysta akademia

Odsłonięcie tablicy i otwarcie Izby Patrona
"Laboratorium Marii i Piotra Curie"
"Z wizytą u Sienkiewicza..."
Władysław Reymont "Wesele Boryny"
"W kręgu poezji Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej"
Lech Wałęsa "Strajk w Stoczni Gdańskiej"
Uroczysta Msza Św. z poświęceniem sztandaru szkoły

Polscy Nobliści

Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) – współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, autorka pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej. W 1903 roku otrzymała wraz z mężem Piotrem Curie nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie i badania nad promieniotwórczością. W 1911 r. Maria Skłodowska-Curie otrzymała drugą nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za odkrycie polonu i radu oraz za prace dotyczące metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych. Mimo, że los związał naszą Rodaczkę z Francją zawsze utrzymywała Ona ścisłe kontakty z Polską. Odkrycie promieniotwórczości dokonało przełomu w istniejącym sposobie pojmowania świata. Dzięki niemu nauki, medycyna i przemysł nabrały rozmachu, który dotąd nie osłabł. Promieniowanie wykorzystywane w medycynie ratuje chorych na raka.

Ludzkość potrzebuje zapewne ludzi praktycznych, którzy pracują przeważnie dla własnych celów, chociaż pamiętają też o potrzebach ogółu. Lecz potrzebuje  również marzycieli, których bezinteresowne dążenie do celu jest tak potężne, że nie potrafią oni zwracać uwagi na własną korzyść materialną. Maria Skłodowska Curie

Pani Curie jest - z wszystkich ludzi na świecie - jednym nie zepsutym przez sławę człowiekiem. Albert Einstein

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – prozaik i publicysta, korespondent z podróży po krajach Europy, Ameryce i Afryce. Jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich, autor wielu powieści historycznych. Za całokształt twórczości otrzymał w 1905 roku Literacką Nagrodę Nobla- w uznaniu wspaniałych zasług jako pisarza epickiego.

Nie może być nic bardziej gnębiącego dla człowieka, który prawdziwie kocha, niż to poczucie, że przynosi zło i szkodzi istocie kochanej. H. Sienkiewicz

Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory.  H. Sienkiewicz

Słowa nie powinny być większe od czynów. H. Sienkiewicz

Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi. H. Sienkiewicz

Czytam Sienkiewicza. Dręcząca lektura. Mówimy: to dosyć kiepskie, i czytamy dalej. Powiadamy: ależ to taniocha – i nie możemy się oderwać. Wykrzykujemy: nieznośna opera! i czytamy w dalszym ciągu, urzeczeni. Potężny geniusz! – i nigdy chyba nie było tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To Homer drugiej kategorii, to Dumas Ojciec pierwszej klasy. Gdyby historia literatury przyjęła jako kryterium wpływ sztuki na ludzi, Sienkiewicz (ten demon, ta katastrofa naszego rozumu, ten szkodnik) powinien by zajmować w niej pięć razy więcej miejsca niż Mickiewicz. Witold Gombrowicz, Dzienniki

Władysław Stanisław Reymont (właściwie Rejment) (1867-1925) pisarz i publicysta, kurier dyplomatyczny, przedstawiciel nurtu realistycznego w prozie młodopolskiej. Za powieść „Chłopi”, w której ukazał epicki obraz życia polskiej wsi otrzymał w 1924 roku Literacką Nagrodę Nobla.

Prawda nie ma Ojczyzny, przeto bywa traktowana jak włóczęga. W. Reymont

Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia. W. Reymont

W życiu, jak w pociągu – każdy chciał by przejechać na gapę. W. Reymont

Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym. W. Reymont

Nie przez ambicje, łaknąc sławy itp. - zostałem pisarzem z potrzeby i z musu, z bólu, nienawiści i miłości. Muszę nim pozostać do końca, choćbym ani jednego czytelnika nie miał ... W. Reymont

Należy on do pisarzy, z którymi łatwo wchodzić w zażyłość. Ani śladu w nim bowiem wieszcza, kapłana, maga. Nie utrudnia dostępu do niego przerafinowana wirtuozeria kunsztu czy wymyślność tematyki, zawiłość filozoficznych spekulacji czy niejasność wieloznacznych symbolów. Opowiada przeważnie o śmiecie, który znamy z osobistego doświadczenia, a opowiada językiem bliskim naszej codziennej mowie. (Licheński, 7)

Czesław Miłosz (1911- 2004)– polski oraz litewski poeta, prozaik, eseista, tłumacz, od 1951 roku przebywający na emigracji. Profesor literatur i języków słowiańskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w USA. Jego twórczość poetycka oraz eseje i powieści zostały uhonorowane Literacką Nagrodą Nobla w 1980 roku. Nagrodę tę przyznano poecie, który z bezkompromisową wnikliwością demaskuje stan człowieka w świecie ostrych konfliktów.

O tym, kto kim jest, nie decyduje pieniądz.  Cz. Miłosz

Pamiętnik: ta część naszego życia, którą możemy opowiedzieć nie rumieniąc się. Cz. Miłosz

Pokój nauczycielski, dokąd można było tylko rzucić spojrzenie przez uchylone drzwi i gdzie ważyły się nasze stopnie, pozostał dla mnie samą esencją sekretu. Cz. Miłosz

Jeżeli Boga nie ma,
To nie wszystko człowiekowi wolno.
Jest stróżem brata swego
i nie wolno mu brata swego zasmucać,
opowiadając, że Boga nie ma.
Cz. Miłosz

Skąd bierze się moja pokora? A stąd, że zasiadam do stawiania znaczków na papierze w nadziei, że coś wyrażę, umiem na tym spędzać całe dnie, ale kiedy postawię kropkę, widzę, że nie wyraziłem nic. Cz. Miłosz

I wtedy pokochałam te wiersze obce,
których dźwięk różnym uszom zgrzytał i trzeszczał,
i z tego wzięły się moje liczne nieszczęścia i
szczęścia. Więc odtąd jestem zawodowcem,
przysięgłym tłumaczem, który nocami
zapomnianym słowem rosyjskim ów szczebiot
próbuje, szeleszcząc Dala stronicami
i mamrocząc jak nad księgą wróżebną.

Autor: Natalia Gorbaniewska, *** (I wtedy pokochałam te wiersze obce...), fragment wiersza dedykowanego Miłoszowi, tłum. Wiktor Woroszylski

Poeta wieku, poeta myśli trudnej, przewodnik duchowy, nauczyciel wiary, filar polskiej kultury - tak na wieść o jego śmierci wypowiadali się jego przyjaciele i znawcy jego twórczości, podkreślając, że odejście poety to niepowetowana strata dla Polski. Żegnając poetę, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powiedział: Dziękujemy ci, książę poetów, że na ostatnie lata swojego życia wybrałeś właśnie nasze miasto, że to właśnie Kraków stał się twoją małą ojczyzną, stał się namiastką ojczyzny utraconej.

Lech Wałęsa (ur. 1943) – związkowiec i polityk, aktywny działacz wolnych związków zawodowych, z zawodu elektryk współzałożyciel NSZZ „Solidarność”. W latach 1990-1995 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

To jest nasza wspólna nagroda, uznanie dla nas wszystkich, którzy chcemy iść do prawdy pokojową drogą, przez porozumienie. Uważam, że skoro rozumieją nas mądrzejsi od nas, o czym świadczy choćby ich gospodarka, poziom życia (śmiech, brawa), to zostaniemy też uznani, wcześniej czy później, i we własnym kraju. L. Wałęsa

Wierzę, że zasiądziemy do stołu i porozumiemy się dla dobra Polski, ponieważ jesteśmy skazani na porozumienie. Innej drogi nie ma. Wierzę, że Nagroda Nobla pomoże nam osiągnąć ten cel. L. Wałęsa

Nagrodę rozumiem jako skierowaną do całego polskiego świata robotniczego, którego jestem reprezentantem. Za chęć i wysiłek przebudowy rzeczywistości w duchu prawdy i sprawiedliwości, jakie podjął. A także do całego społeczeństwa polskiego, bo polscy robotnicy nie działają w próżni, wszystkie grupy brały udział w formułowaniu najpierw postulatów, potem programu. L. Wałęsa

Trudność oceny Wałęsy wynika z konieczności pogodzenia się z tym, iż z jednej strony odegrał w historii Polski ważną rolę, a z drugiej, nie ma co ukrywać, jest zupełnie prostym człowiekiem, choć na pewno niezwykłym. Źródło: Czas na zmiany rozdział "Polityka polska", str 69

Wisława Szymborska (ur. 1923) – poetka, krytyk literacki, felietonistka, tłumaczka barokowej poezji francuskiej mistrzyni liryki osobistej i refleksyjnej skupionej wokół problemów współczesnego człowieka i jego miejsca w świecie. Tomy wierszy przyniosły poetce uznanie i Literacką Nagrodę Nobla w 1996 roku. Nagrodę otrzymała za "poezję, która z ironiczną precyzją odsłania prawa biologii i działania historii we fragmentach ludzkiej rzeczywistości".

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. W. Szymborska

Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. W. Szymborska

Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. W. Szymborska

Wisława Szymborska powiedziała mi, że trzeba czytać tak, jakby się głośno myślało. Wtedy słowo nie traci swojej mocy i sensu. Autor: Anna Dymna „Gazeta Wyborcza”, Kraków, 22 września 2004

Wisława Szymborska. Nie tylko poetka, lecz także filozof i mędrzec. Często w jednym jej zdaniu odnajduję coś, o czym myślę pół życia. Czytam i dziękuję, że dane są mi te zdania, klucze otwierające tyle pozamykanych drzwi. Autor: Magda Umer, Zwierciadło, nr 3/1925, marzec 2007

Z przemówienia Dyrektora Jerzego Kostrzewskiego  -  podczas uroczystości nadania szkole imienia.

25195322_a032Imię Polskich Noblistów odwołuje się do wielkich osiągnięć Polaków, które sławią naszą Ojczyznę na całym świecie. I to osiągnięć zarówno w dziedzinie literatury, nauk ścisłych, jak i pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Cieszę się, że wzorem dla naszych uczniów będą ludzie twórczo zmagający się ze światem, mający odwagę niejednokrotnie się mu przeciwstawić, pracujący wytrwale, doskonalący się w wybranej dziedzinie. Wysiłek tych ludzi został doceniony w sposób niezwykły – poprzez Nagrodę Nobla.

Mam nadzieję, że uczniowie szkoły imienia Polskich Noblistów będą mieli okazję poznać różne oblicza sukcesu i- wzorem patrona- dążyć do wszechstronnego rozwijania swych zdolności i zainteresowań.

Taka postawa jest bez wątpienia bliska społeczności naszego gimnazjum. Możemy przecież poszczycić się sukcesami na wielu płaszczyznach. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów w konkursach humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych, sportowych i artystycznych.

Autorytety Noblistów Polskich staną się dla naszych uczniów wzorami w rozwijaniu własnej osobowości. Mam nadzieję, że zapał, geniusz i upór w dążeniu do celu tych wybitnych postaci posłuży naszej młodzieży za wzór i wskaże drogę do równie wielkich sukcesów.

Nagroda Nobla to najważniejsze na świecie wyróżnienia dla ludzi nauki i kultury. Pamiętać należy, że lista Polaków, którzy tę nagrodę otrzymali jest wciąż otwarta. Może to stanowić ambitne wyzwanie oraz kreatywną motywację dla uczniów Gimnazjum nr 1.

Wierzę, że postacie Polskich Noblistów będą inspiracją do rzetelnej i uczciwej pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju obecnych i kolejnych roczników uczniów naszej szkoły. Mam nadzieję, że społeczność szkolna wywiąże się ze wszystkich obowiązków, jakie spadają na nią w momencie nadania imienia.